Subsidie IVN Groene Schoolpleinenfonds

Het groene schoolplein is een fantastische plek voor kinderen om te spelen, ontdekken en onderzoeken. Als natuurrijk buitenlokaal biedt het ook mogelijkheden voor natuur- en cultuureducatie. Hier helpt IVN graag een handje bij! Het IVN Groene Schoolpleinenfonds heeft in 2023 en 2024 elk jaar €25.000 subsidie beschikbaar voor projecten die het gebruik van groene schoolpleinen stimuleren. Vraag je subsidie voor 5 juli aan!

Wat voor projecten komen in aanmerking voor deze subsidie? Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld de aanschaf van wormen- en insectenhotels, meetinstrumenten, zoekkaarten, leskisten, nestcamera’s en loepjes. Aanvullend aan deze materialen werden ook workshops gegeven aan docenten, zodat zij op termijn de natuurlessen ook zelf kunnen geven.

Wat heb je nodig om een aanvraag in te dienen?

Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor het IVN Groene schoolpleinenfonds. Allereerst is het fonds gericht op scholenstichtingen. Als scholenstichting kun je een projectaanvraag indienen, die aansluit op een van de volgende twee categorieën:

  1. Kennis & kunde. Denk hierbij aan het aanbieden van een cursus voor natuurouders of een training voor docenten;
  2. Materialen. Denk hierbij aan de aanschaf van materialen die het educatieve gebruik van het schoolplein stimuleren, zoals veldwerkmaterialen of een vogelhuisje met camera.

Overige voorwaarden

Naast dat het project binnen bovengenoemde categorieën moet vallen, zijn er nog een aantal andere voorwaarden waar aan moet worden voldaan. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de school al in bezit is van een groen schoolplein en dat het project een duurzaam karakter heeft.

Vraag de subsidie aan

© Schoolplein van de Toekomst | ontwerp en realisatie huyswerk.nl