NDE Hub zet groene schoolpleinen in bij les VO

Naast basisscholen, zijn steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs bewust van hun grijze schoolplein en gaan op zoek naar ondersteuning bij het vergroenen van hun schoolplein. Voor veel VO scholen is het echter nog lastig om een groen schoolplein te laten aansluiten bij de lessen in het voortgezet onderwijs, met name voor Havo en VWO. Samen met gemeente Tilburg, Ontwerpster Jacqueline van  Green &So en Ontdekstation013 is de NDE hub (natuur en duurzaamheidseducatie) in Tilburg bij het Odulphus Lyceum in Tilburg gestart met een pilot waarbij het doel was om een groep leerlingen uit 4 VWO klimaatbewust te maken en van daaruit mee te laten denken over de inrichting van hun groene schoolplein.

Klimaatverandering in beeld

Vanuit de gemeente Tilburg verzorgde de ontwerpadviseur stedelijk water een workshop over wateroverlast in de stad en klimaat- adaptieve oplossingen daarvoor. Er zijn vanuit Ontdekstation013 en Wil Loermans meetstationnetjes gemaakt die de leerlingen achterop de fiets konden meenemen om de temperatuur en luchtvochtigheid te meten. De leerlingen fietsten in groepen door de wijken van Tilburg om de waarden te meten. Hierna werd via de website www.meetjestad.net/cityslam het verschil zichtbaar gemaakt qua temperatuur in groene en in grijze straten. Zo leerden de leerlingen direct wat de omgeving doet met de temperatuur in de stad. Op deze wijze zijn de leerlingen, door eigen ervaring, iets meer klimaat bewust geworden en zeer gemotiveerd geraakt om mee te denken over een groene inrichting van hun schoolplein. Met de opgedane kennis lukte het hen om klimaatadaptatieve maatregelen mee te nemen in de inrichting. Ook geïnteresseerd in de mogelijkheden die de NDE-hub biedt?

NDE-hub – Tilburg

De NDE-hub van Natuurmuseum Brabant biedt ondersteuning aan onderwijs en kinderopvang bij het realiseren van groene schoolpleinen; professionalisering van leerkrachten en pedagogisch medewerkers en het stimuleren van brede talentontwikkeling bij kinderen. Ook fungeert de hub als informatiepunt voor iedereen die vragen heeft over natuur- en duurzaamheidseducatie en wordt vraag en aanbod gekoppeld. 
Meer informatie over de NDE-hub is verkrijgbaar bij Tineke Vermeer via nde@natuurmuseumbrabant.nl

l

© Schoolplein van de Toekomst | ontwerp en realisatie huyswerk.nl