MBO Challenge Voedselverspilling

MBO Challenge Voedselverspilling 

Met deze Challenge gaan MBO studenten aan de slag met een verspillingsvraagstuk uit het bedrijfsleven. Onderwijsinstellingen kunnen zich hiervoor aanmelden tot 1 december 2022. Heb je nog geen verspillingsvraagstuk maar wil je wel meedoen? Schrijf je dan toch in! Je kunt later nog een vraagstuk indienen of mogelijk heeft het projectteam van de MBO Challenge Voedselverspilling een vraagstuk.

Tot 15 maart 2023 werken studententeams van 3 tot 5 studenten circa 10 weken aan voedselverspillingsvraagstukken van bedrijven en organisaties en denken na over innovaties die bijdragen aan het tegengaan van voedselverspilling. Een deskundige jury beoordeelt de ingediende cases. Genomineerde teams worden uitgenodigd voor de finale. In april 2023 vindt het eindevent plaats, de datum wordt nog bepaald.  De Challenge is geschikt voor alle opleidingen, maar bijzonder interessant voor studenten met een studie in het domein van food, horeca, logistiek, retail, agribusiness, akkerbouw/veehouderij of tuinbouw. Deelname kan door alle leerjaren en alle niveaus. Het leerrendement vergroot als er langere tijd aandacht aan de challenge wordt besteed, de leermiddelen (lesbrieven en webinars) worden ingezet en als de docent de DOON methode gebruikt.

Meer informatie en aanmelden

Docenten melden studentengroepjes aan. Daarvoor vind je meer op informatie op https://www.jonglereneten.nl/agenda/uiterlijke-inschrijfdatum-mbo-challenge-voedselverspilling.

© Schoolplein van de Toekomst | ontwerp en realisatie huyswerk.nl