Input gevraagd voor behoefte aan lesmateriaal moestuinieren voor voortgezet- en speciaal onderwijs

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen rondom schooltuinieren. Deze richten zich voornamelijk op moestuinieren in het basisonderwijs. Ook op enkele vo en vso scholen wordt het moestuinieren ingezet. In aansluiting op lessen Biologie en Aardrijkskunde, maar ook vakoverstijgend of in workshop- of projectvorm. Uit het werkveld is een oproep gekomen om lesmateriaal voor het voortgezet – en speciaal onderwijs rondom moestuinieren te gaan ontwikkelen.

Wat willen wij graag weten?

Voorafgaand aan dit traject wil de kerngroep, bestaand uit moestuinexperts werkzaam in het vo en vso, graag peilen:

  • Of er al lesmateriaal ontwikkeld is voor het vo/speciaal onderwijs rondom moestuinieren.
  • Of er behoefte is naar (meer, ander) lesmateriaal.
  • Wat die behoefte inhoudt: Voor welk onderwijsniveau, welke klas, in aansluiting op welke vakken e.d.

Fijn als je de tijd neemt om onderstaande vragenlijst in te vullen en je input over dit onderwerp te delen.

Vul de enquête per doelgroep in:

Speciaal onderwijs

Voortgezet onderwijs

© Schoolplein van de Toekomst | ontwerp en realisatie huyswerk.nl