Hoe natuurintelligent is jouw groep 8?

Contact met natuur verbetert de concentratie en de gezondheid van kinderen. Het draagt bij aan de sociale vaardigheden en verhoogt creativiteit en milieubewustzijn. Maar natuur is niet alleen van belang voor het welzijn van kinderen, het zorgt er ook voor dat ze die natuur beter gaan beschermen. Want waar je van houdt, daar ga je voor zorgen. Toch zien we vandaag de dag een afstand tot natuur; veel kinderen zijn bang voor de natuur, ze willen niet vies worden en vinden kleine dieren eng.

De NQ-test

Met de NQ-test meten we de natuurintelligentie (NQ) van kinderen: wat weten zij van natuur en hoe verhouden ze zich ertoe? Het NQ van onze groep 8-ers geeft ons inzicht in de staat van het natuuronderwijs in Nederland.

Natuuronderwijs 

Begin dit jaar zei minister Dennis Wiersma: we moeten terug naar de basis. Hij doelt op meer aandacht voor rekenen en taal. Wist je dat je van de natuur heel goed kunt leren rekenen? De onderwijsinspectie toetst niet op natuur, terwijl kinderen daar juist belangrijke vaardigheden uit halen voor de toekomst. Daarom willen wij vanuit het programma Natuurrijke School inzetten op meer natuur in het onderwijs.

Onderzoek in groep 8 

Hoe staat het ervoor met de natuurverbinding bij Nederlandse kinderen? Dat weten we nog niet precies. Daarom willen we in kaart brengen hoe verbonden Nederlandse kinderen zich voelen met de natuur, zodat wij een vuist kunnen maken naar de overheid voor beter natuuronderwijs. En ook zodat wij zelf de juiste interventies kunnen ontwikkelen die daadwerkelijk bijdragen aan meer verbinding. Daarvoor hebben wij een leuke NQ-test speciaal voor groep 8 ontwikkeld. 

Doe jij mee met jouw klas? 

Voor dit onderzoek willen we (minimaal) 1000 groep 8-ers een leuke NQ-zelftest laten doen in de klas. Want als we van 1000 leerlingen weten hoe verbonden zij zich voelen met natuur, kunnen we uitspraken doen over de hele populatie groep 8-ers in Nederland. 

Belangrijk om te weten: 

  • De leerlingen doen anoniem mee, hun gegevens worden niet verzameld 
  • De naam van de school wordt niet gecommuniceerd

Lees verder

© Schoolplein van de Toekomst | ontwerp en realisatie huyswerk.nl