Buitenlessen Congres

Waarom zou je lesgeven in een lokaal als je buiten zoveel rijkdom hebt? Door regelmatig een buitenles te verzorgen verminderen gedragsproblemen, je leerlingen verbeteren hun concentratievermogen en hun motivatie en leerprestaties nemen toe. Wat is vanuit de wetenschap bekend over buitenonderwijs? En hoe gebruik je de omgeving rondom school als leeromgeving? 

Tijdens dit congres krijg je antwoord op onder meer de volgende vragen:

  • Welke bronnen gebruik je bij het voorbereiden van je buitenlessen? 
  • Welke lesstof leent zich om buiten aangeleerd of ingeoefend te worden? 
  • Hoe ga je om met de verschillen in vaardigheid en sociaal emotionele ontwikkeling tijdens buitenonderwijs? 

Dit congres is speciaal ontwikkeld voor:

  • leerkrachten van groep 3 t/m 8 
  • onderwijsassistenten
  • bouwcoördinatoren 

en overige belangstellenden uit het primair onderwijs 

Meer informatie: https://www.medilexonderwijs.nl/aanbod/buitenlessen/

© Schoolplein van de Toekomst | ontwerp en realisatie huyswerk.nl